BRENDERUP RENTAL OG MILJØ

 

Vi har alltid ambisjoner om å  drive vår virksomhet med så liten miljøpåvirkning som mulig. Dette gjelder både i den daglige virksomheten og utviklingen av nye produkter. I produktutviklingsfasen kan det eksempelvis være at ny konstruerte hengere får redusert  luftmotstand eller vi velger lettere materiale, for å redusere vekt. I den daglige virksomheten inngår både produksjon og transport av materiell og ferdige produkter i våre miljø initiativ.
 

Les mer om hvordan Brenderup Group arbeider med holdbarhet