BRUKSVILKÅR

 

Brenderup setter pris på din interesse for selskapet og sine produkter. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom disse Bruksvilkårene før du bruker Nettstedet. Ved å bruke Nettstedet godtar du å være bundet av Vilkårene.

GENERELT

Dette nettstedet og alle tilhørende undernettsteder (samlet omtalt som ”Nettstedet”) publiseres og vedlikeholdes av Brenderup Group AB eller deres konsernselskaper, datterselskaper eller avdelingskontorer (samlet omtalt som BRENDERUP). Din bruk av Nettstedet er underlagt en juridisk bindende avtale mellom deg og BRENDERUP (”Avtalen”). Det følgende er vilkårene i Avtalen (”Vilkårene”). Ved å bruke Nettstedet erkjenner du at du har lest, forstått og samtykket til Vilkårene og alle tilknyttede dokumenter. Det er viktig at du leser dem nøye. Hvis du ikke samtykker til Vilkårene og alle tilknyttede dokumenter, har du ikke lov til å bruke Nettstedet.

LISENS

Under forutsetning av Vilkårene som beskrives i denne Avtalen, gir BRENDERUP deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å åpne, bruke og vise dette Nettstedet og materialet det inneholder. Du samtykker til ikke å avbryte eller forsøke å avbryte driften av Nettstedet på noen måte.
Denne autorisasjonen er ikke en overføring av tittel i Materialene og kopiene av Materialene, og er underlagt følgende begrensninger: 
i) Du må beholde alle kopier av materialene som er lastet ned, alle opphavsrett og andre proprietære merknader som finnes i Materialene; 
ii) Du må ikke endre materialene på noen måte eller reprodusere eller offentliggjøre, utføre eller distribuere eller på annen måte bruke eller kommunisere dem for offentlig eller kommersiell bruk. og 
iii) du må ikke overføre materialene til noen annen person med mindre du gir dem beskjed om, og de godtar å akseptere, forpliktelsene som følger av disse vilkårene.
Du godtar å følge alle ytterligere restriksjoner som vises på Nettstedet, siden de kan oppdateres fra tid til annen.

BRUKERGARANTIER

Du bekrefter og garanterer at du skal bruke Nettstedet i samsvar med disse Vilkårene, inkludert lovene og bestemmelsene i denne Avtalen, og at du skal overholde alle eksisterende og fremtidige retningslinjer og regler for Nettstedet. Du godtar at du ikke vil bruke nettstedet til å: 
i) sende spam eller uønsket kommunikasjon; 
ii) late som å være BRENDERUP eller noen andre eller la en tredjepart å late som å være deg; 
iii) smidere overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold som overføres via Nettstedet; 
iv) feilaktig representere din tilknytning til en person eller enhet 
v) handle på en måte som påvirker andre brukeres evne til å bruke nettstedet negativt 
vi) engasjere seg i aktiviteter som vil være i strid med gjeldende lovgivning, 
vii) legge inn eller overføre materiale som bryter eller krenker på noen måte rettighetene til andre eller som er ulovlig, fornærmende, ærekrenkende, vulgær eller på annen måte uanstendig eller som inneholder noen reklame eller oppfordring med hensyn til produkter eller tjenester eller 
viii) samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere, med mindre det er spesifikt godkjent av slike brukere.

PERSONVERN

Du samtykker til at dine personlige opplysninger kan brukes i henhold til BRENDERUPs Personvernerklæring.

ENDRINGER

BRENDERUP forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne Avtalen helt eller delvis, når som helst og uten forvarsel. Endringer i denne Avtalen vil tre i kraft når de legges ut på Nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke Nettstedet etter at endringene i Avtalen er lagt ut, blir dette sett på som en godkjennelse av endringene.

ÅNDSVERKRETTIGHETER

Du erkjenner og samtykker til at alle åndsverkrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patenter, kunnskap, konfidensiell informasjon, databaserettigheter og rettigheter til varemerker og design, både registrert og uregistrert) til Nettstedet tilhører BRENDERUP eller deres lisenshavere. All goodwill og alle åndsverkrettigheter som oppstår gjennom bruken av slike åndsverkrettigheter som tilhører BRENDERUP, skal være til nytte for BRENDERUP.
Dette Nettstedet med alle Materialene det inneholder, er opphavsrettslig beskyttet av globale lover om opphavsrett og avtalebestemmelser. Du godtar å overholde alle globale lover om opphavsrett gjennom din bruk av dette Nettstedet, inkludert alt Materiale, og å forhindre eventuell uautorisert kopiering av Materialene. BRENDERUP gir deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter under noe lovverk for patenter, design, varemerker, opphavsrettigheter eller forretningshemmeligheter.
Legg merke til at eventuelle opplysninger, uoppfordrede forslag, ideer eller annet som mottas, ikke regnes som konfidensielt eller proprietært. Ved å sende informasjon eller materiale, bortsett fra i en patentinformasjonserklæring som beskrevet i Brenderups retningslinjer for vurdering av uoppfordrede ideer, gir du BRENDERUP ubegrenset, vederlagsfri, ugjenkallelig og verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, vise, utføre, endre, overføre og distribuere materialet eller informasjonen, og du godtar at BRENDERUP står fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker du sender oss, uansett formål.

PROGRAMVARE

Eventuell programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette webområdet (”Programvaren”), tilhører BRENDERUP og/eller deres leverandører med opphavsrett.
Bruk av Programvaren er underlagt betingelsene i sluttbrukeravtalen, hvis en slik finnes, som er vedlagt eller inkludert i Programvaren (”Lisensavtale”). Hvis ikke annet er angitt i Lisensavtalen, gjøres Programvaren tilgjengelig for nedlasting utelukkende for bruk av sluttbrukere. Reproduksjon eller distribusjon av Programvaren som ikke samsvarer med Lisensavtalen, kan medføre sivil eller strafferettslig forfølgelse.
Uten begrensninger i det foregående er kopiering eller reproduksjon av programvaren til andre servere eller plasseringer for videre reproduksjon eller distribusjon uttrykkelig forbudt.
Programvaren garanteres bare, hvis i det hele tatt, i henhold til vilkårene i lisensavtalen. Unntatt som angitt i lisensavtalen fraskriver brenderup med dette seg alle garantier og vilkår når det gjelder programvaren, inkludert alle underforståtte garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet for en bestemt oppgave, eiendomsrett eller ukrenkelighet.

ANDRE NETTSTEDER

For din bekvemmelighet kan Nettstedet inneholde koblinger til nettsteder på Internett som eies, publiseres og vedlikeholdes av tredjeparter. BRENDERUP forplikter seg ikke til å overvåke eller gjennomgå innhold på slike tredjeparts nettsteder, og BRENDERUP er heller ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten til noen slike tredjeparts nettsteder.

EKSTERNE KOBLINGER TIL NETTSTEDET

Alle lenker til Nettstedet må være skriftlig godkjent av BRENDERUP, bortsett fra at BRENDERUP samtykker til koplinger der: 
i) koblingen er en tekst-kopling som bare inneholder navnet ”BRENDERUP” og ikke inneholder noen av BRENDERUP eller dets rettighetshavers beskyttede varemerker; 
ii) lenken ”peker” bare til www.brenderup.com og ikke til dypere sider; 
iii) lenken, når den aktiveres av brukeren, viser denne siden i fullskjerm i et fullt funksjonsdyktig nettleservindu og ikke i en ”ramme” på tilkoplede Nettstedet, og 
iv) utseendet, posisjonen og andre sider av lenken kan verken skape et falskt inntrykk av at en enhet, aktiviteter eller produkter er tilknyttet eller sponset av BRENDERUP heller ikke være slik at den svekker den goodwill knyttet til navnet og varemerker for BRENDERUP eller deres tilknyttede selskaper.

UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER

Selv om vi har gjort vårt ytterste for å sikre nøyaktigheten til informasjonen på og tilgjengeligheten til dette Nettstedet, tar ikke BRENDERUP noe ansvar for dette. Materialene kan inneholde unøyaktigheter og skrivefeil. Brenderup gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til materialene eller påliteligheten til noen råd, meninger, utsagn eller annen informasjon som vises eller distribueres gjennom nettstedet. Du erkjenner at det er på egen risiko hvis du stoler på slike meninger, råd, utsagn, notater eller opplysninger. Alt innhold leveres ”som det er” og ”som tilgjengelig”. BRENDERUP frasier seg uttrykkelig alle fremstillinger og garantier av alle slag, uttrykte og underforståtte, inkludert, uten begrensning, garantier for salgbarhet eller egnethet for en bestemt oppgave, ukrenkelighet eller bruken av dette nettstedet eller innholdet. BRENDERUP gir ingen fremstillinger eller garantier for dette nettstedets sikkerhet. Du erkjenner at all informasjon som sendes, kan fanges opp. BRENDERUP gir ingen garantier for at nettstedet, nettstedets servere eller elektronisk kommunikasjon som sendes av BRENDERUP, er uten virus eller andre skadelige elementer. Alle slike fremstillinger, garantier og betingelser utelukkes, unntatt i den grad at det er forbudt ved lov å utelukke dem. Denne utelukkelsen av underforståtte garantier skal også gjelde for eventuelle tredjeparts nettsteder.

Informasjon som publiseres på nettstedet, kan inneholde referanser eller kryssreferanser til BRENDERUP produkter, tjenester etc. som ikke er annonsert eller tilgjengelig i ditt land. Nøyaktigheten til slik informasjon kan ikke garanteres, særlig siden denne informasjonen kan endres, spesifikke krav eller tilgjengelighet, og slike referanser betyr ikke at BRENDERUP har til hensikt å kunngjøre slike produkter, tjenester etc. i ditt land. Kontakt din lokale forhandler for detaljer om produkter, tjenester etc. som kan være tilgjengelige for deg og for bestilling. BRENDERUP forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til og / eller trekke tilbake noe produkt, service etc. når som helst og uten å gi varsel.

BEGRENSNING AV ANSVAR

BRENDERUP skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, følgesmessige, straffende, spesielle eller tilfeldige skader (inkludert, uten begrensning, erstatning for tap av omsetning, kontrakt, inntekt, data eller informasjon samt driftsstans) som følge av eller i forbindelse med bruken av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller innholdet eller som resultat av eller i forbindelse med disse vilkårene, selv om BRENDERUP har blitt opplyst om muligheten for slike skader. I tillegg til vilkårene i dette dokumentet skal ikke brenderup under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle feil, unøyaktigheter, utelatelser eller andre defekter eller uventet eller uautentisk informasjon på dette nettstedet. Denne begrensningen av ansvar skal også gjelde for eventuelle tredjeparts nettsteder.

JURISDIKSJONSERKLÆRING

Dette Nettstedet kontrolleres, betjenes og administreres av BRENDERUP’s kontor i Sverige. BRENDERUP gir ingen fremstillinger om at materialene på dette Nettstedet er egnet eller tilgjengelige for bruk andre steder utenfor Sverige. Det er forbudt å bruke Nettstedet fra territorier der innholdet på Nettstedet er ulovlig. Hvis du bruker dette Nettstedet fra steder utenfor Sverige, har du ansvaret for å overholde alle lokale lover. Lovverket i Kongeriket Sverige skal styre denne Avtalen uten å iverksette dens bestemmelser om lovkonflikter. Stockholms tingrett skal ha eksklusiv jurisdiksjon i første instans for eventuelle tvister som oppstår av denne Avtalen.

KONTAKT OSS

Du kan kontakte oss via: Brenderup AS, Stålfjæra 9, NO-0975 Oslo, Norge, eller på vår e-postadresse: info@brenderuprental.no

Dette dokumentet ble sist oppdatert 20 december 2021