Brenderup Rental og miljø

Vi har alltid ambisjoner om å  drive vår virksomhet med så liten miljøpåvirkning som mulig. Dette gjelder både i den daglige virksomheten og utviklingen av nye produkter. I produktutviklingsfasen kan det eksempelvis være at ny konstruerte hengere får redusert  luftmotstand eller vi velger lettere materiale, for å redusere vekt. I den daglige virksomheten inngår både produksjon og transport av materiell og ferdige produkter i våre miljø initiativ.

Les mer om hvordan Brenderup Group arbeider med holdbarhet


 

 

Andre artikler innenfor samme kategori

Brenderup Group

Brenderup Rental er en del av Brenderup Group.

Les mer

BRENDERUP GROUP MILEPÆLER

Brenderup Group milepæler.

Les mer