Brenderup Rental och miljö

Vi har alltid haft ambitionen att driva vår verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta gäller både den dagliga verksamheten och utvecklingen av nya produkter. Vid produktutvecklingsfasen kan det exempelvis vara att utforma släpvagnar med minskat luftmotstånd eller välja material för lägre vikt. I den dagliga verksamheten ingår både produktion och transport av material och färdiga produkter inom våra miljöinitiativ.

Läs mer om hur Brenderup Group arbetar med hållbarhet

Andra artiklar inom samma ämne

Brenderup Group

Brenderup Rental är en del av Brenderup Group.

Läs mer
Släpvagnar Brenderup historia

Brenderup Groups milstolpar

Brenderup Groups milstolpar.

Läs mer