GARANTI OCH FÖRSÄKRING

SÅ HÄR GÖR DU EN FÖRSÄKRINGSAMÄLAN

Om vagnen fått en skada som ingår i försäkringen, kan den som blivit utsatt för skadan skriva en skadeanmälan. Den ska vara så komplett ifylld som möjligt. Detta gör du direkt i Turbo4. Här beskriver vi steg för steg hur du gör.

1. HÖGERKLICKA OCH VÄLJ REGISTRERA SKADA

2. VÄLJ TYP

3. ANGE SKADEINFORMATION