Stöld av släpvagn

När en släpvagn blivit stulen ska detta genast polisanmälas och sedan registreras hos Brenderup. Återfinns inte släpvagnen på stationen inom 14 dagar från stölddatumet hanteras ärendet av kundservice och säljare kontaktar stationen om eventuell ersättningsvagn. Vid eventuell transport av upphittad släpvagn, kontakta kundservice.

Självrisk faktureras till stationen. 

1. Innan du börjar registrera

Anmäl stöld till polisen.

Polisanmälan

Vid en polisanmälan erhålls ett diarienummer (ex. 5000-k-xxxxxxx). Diarienumret klistras in i registreringen av stöldanmälan till Brenderup. 

Anmäl stöld till polisen

2. Registrera stöld till Brenderup

När en polisanmälan är gjord kan du registrera stölden till Brenderup. Observera att ett eventuellt dragfordon och/eller personliga föremål ej ersätts av Brenderup.